Bacaan Surat dalam Juz Amma Arab Latin dan Terjemahannya

Advertisement
Bacaan Surat dalam Juz Amma Arab Latin dan Terjemahannya - kali ini admin share tentang bacaan surat dalam juz amma yang sengaja di postingkan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar memudahkan para pembaca yang ingin membaca surat demi surat tinggal klik link yang telah saya sediakan. Juz ‘Amma, yang merupakan juz ke 30 atau terakhir dari kitab suci kita al-Qur-an, merupakan bagian yang paling sering kita dengar dan paling sering kita baca. Ketika kita pertama kali belajar membaca al-Qur-an di masa kecil, hal pertama yang kita pelajari adalah membaca dan menghafal surat-surat pendek yang terdapat di dalam Juz ‘Amma. Ditambah lagi kebanyakan para imam di masjid-masjid lebih sering membaca surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz ‘Amma, daripada membaca surat-surat di dalam juz-juz lainnya, baik secara lengkap maupun berupa penggalan surat. Sehingga dengan demikian surat-surat tersebut terasa begitu akrab dan tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan banyak di antara kita yang hafal surat-surat tersebut di luar kepala. Juz ‘Amma merupakan juz dengan jumlah surat terbanyak. Di dalamnya terdapat 37 surat. Dimulai dengan surat an-Naba’ dan di-akhiri dengan surat an-Naas. Sebagian besar dari surat-surat tersebut, yaitu sebanyak 34 surat, merupakan surat Makkiyyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedang tiga surat selebihnya, yakni al-Bayyinah, az-Zalzalah dan an-Nashr merupakan surat Madaniyyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam hijrah ke Madinah. Ciri khas surat-surat Makkiyyah di antaranya adalah, ayatnya pendek-pendek, susunan kalimatnya sangat indah dan menyentuh, bersastra tinggi dan penuh dengan argumen kuat tak terbantahkan yang meruntuhkan paradigma dan keyakinan kaum musyrikin. Seba-gian besar bahasannya mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah Ta’ala di alam semesta, kehidupan akhirat, perjumpaan dengan Allah dan hari Pembalasan. Semua itu tertuang dalam ayat-ayat pendek, dengan bahasa yang begitu indah dan sangat menyentuh. 
inti uraian surah-surah dalam Juz ini adalah yang berkaitan dengan akidah, baik menyangkut keesaan Allah maupun keniscayaan hari kiamat.
78
Berita besar
40
Makiah
79
An-Naazi'aat
Para malaikat yang mencabut
46
Makiah
80
'Abasa
Ia bermuka masam
42
Makiah
81
At-Takwir
Menggulung
29
Makiah
82
Al-Infithar
Terbelah
19
Makiah
83
Al-Muthaffifiin
Orang-orang yang curang
36
Makiah
84
Al-Insyiqaaq
Terbelah
25
Makiah
85
Al-Buruuj
Gugusan bintang
22
Makiah
86
Ath-Thaariq
Yang datang di malam hari
17
Makiah
87
Al-A'laa
Yang paling tinggi
19
Makiah
88
Al-Ghaasyiyah
Hari pembalasan
26
Makiah
89
Al-Fajr
Fajar
30
Makiah
90
Al-Balad
Negeri
20
Makiah
91
Asy-Syams
Matahari
15
Makiah
92
Al-Lail
Malam
21
Makiah
93
Ad-Dhuhaa
Waktu matahari sepenggalan naik
11
Makiah
94
Alam-Nasyrah
Melapangkan
8
Makiah
95
At-Tiin
Buah tin
8
Makiah
96
Al-'Alaq
Segumpal darah
19
Makiah
97
Al-Qadar
Kemuliaan
5
Makiah
98
Al-Bayyinah
Bukti
8
Madaniah
99
Al-Zalzalah
Kegoncangan
8
Madaniah
100
Al-'Aadiyaat
Kuda perang yang berlari kencang
11
Makiah
101
Al-Qaari'ah
Hari Kiamat
11
Makiah
102
At-Takaatsur
Bermegah-megahan
8
Makiah
103
Al-'Ashr
Masa
3
Makiah
104
Al-Humazah
Pengumpat
9
Makiah
105
Al-Fiil
Gajah
5
Makiah
106
Al-Quraisy
Suku Quraisy
4
Makiah
107
Al-Maa'un
Barang-barang yang berguna
7
Makiah
108
Al-Kautsar
Nikmat yang banyak
3
Makiah
109
Al-Kaafiruun
Orang-orang kafir
6
Makiah
110
An-Nashr
Pertolongan
3
Madaniah
111
Al-Lahab
Gejolak api
5
Makiah
112
Al-Ikhlash
Memurnikan Keesaan Allah
4
Makiah
113
Al-Falaq
Waktu subuh
5
Makiah
114
An-Naas
Manusia
6
Makiah

Demikianlah yang telah saya sampaikan tentang Bacaan Surat dalam Juz Amma Arab Latin dan Terjemahannya yang sengaja saya baghikan karena saya manusia biasa yang ingin bermanfaat bagi orang lain karena menurut sabda rasul Saw yang artinya “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur-an dan mengajarkannya (kepada orang lain).” (HR. Al-Bukhari) menurut saya juz amma sangat baik untuk dihafal dari anak-anak sebelum kita terjun menghafal 30 juz, alangkah baiknya kita mencoba dahulu juz 30 atau juz amma ini.

Advertisement

Subscribe to receive free email updates: